O Nás

O spoločnosti EcoMed Energy s.r.o.

Nakoľko dopyt po kvalitných elektroinštaláciách rastie, prichádzajú nové trendy ako sú Smart elektroinštalácie a podobne, rozhodli sme sa rozšíriť naše služby pre našich zákazníkov, a preto sme od roku 2017 zmenili formu podnikania a založili spoločnosť EcoMed Energy s.r.o., ktorá však čerpá z mnohoročných skúseností elektrikárov, elektrotechnických inžinierov a revíznych technikov.

V našej spoločnosti sme presvedčení, že elektroinštalácia sa musí robiť zo všetkou vážnosťou tak, aby spĺňala požiadavky zákazníka a hlavne aby bola bezpečná. (ochrana pred úrazom ako aj požiarom)

Mnohoročné skúsenosti nášho tímu garantujú, že nami vyhotovená elektroinštalácia, Vám bude slúžiť bezpečne a dlho k Vašej spokojnosti.

Naši technici sa zaoberajú profesionálne elektroinštaláciami a revíziami od roku 1980 a sú postupne dopĺňaní novými odborníkmi, ktorí prinášajú nové myšlienky a riešenia pri rešpektovaní a zachovaní pravidiel poctivého remesla a spokojného zákazníka.

Naším cieľom nie je byť najlacnejší na trhu, ale poskytnúť kvalitne odvedenú prácu, pri ktorej sa spoliehame na naše skúsenosti ako aj skúsenosti našich spolupracovníkov, ktorých si vyberáme z radov elektrotechnikov.

Naším cieľom je počúvať zákazníka, analyzovať jeho požiadavky a na ich základe poskytnúť návrh riešenie, ako aj poradenstvo. Po akceptovaní riešenia zo strany zákazníka, je našou snahou vyhotoviť dielo v čo najvyššej kvalite s ohľadom na spokojnosť zákazníka.

Najlepšou referenciu je spokojný zákazník, čo nám môžu potvrdiť naši zákazníci, či už z radov malých investorov pri výstavbe rodinných domov, ako aj väčších a zložitejších diel.

Naše poslanie

Zaistiť spokojnosť zákazníka dodaním kvalitnej, spoľahlivej, modernej a bezpečnej elektroinštalácie.

Udržať a zvyšovať úroveň elektroinštalácií a rozvodov el. energie, ako aj ich morálnu vyspelosť.

Ciele firmy

Zabezpečovať komfort bývania a prevádzky budov a úsporu energií inštaláciu tzv. Smart elektroinštalácií. Poskytovať poradenstvo pri výbere optimálneho riešenia pre zákazníka, ako aj užívateľa.
Byť preferovaným dodávateľom komplexného riešenia a servisných služieb spojených s prevádzkou.

Hodnoty, ktoré uznávame

Individuálny prístup

Otvorená komunikácia

Rešpektovanie chlapskej dohody a slova

Poctivá práca založená na našej odbornosti

Najlepšia reklama je spokojný zákazník

Ak sa chcete presvedčiť o našom poslaní, cieľoch a hodnotách a možno rozšíriť skupinu našich spokojných zákazníkov, môžete nás kontaktovať s Vašimi požiadavkami.