Elektroinštalácie

Elektroinštalácie

Elektroinštalácie

Dnes už snáď  nenájdeme oblasť života, kde by nebola aspoň jednoduchá elektrická inštalácia. Elektrické inštalácie sú súčasťou nášho každodenného života. Sú celkom, ktorý nám zabezpečuje pohodlie nášho bývania a života. V oblasti elektroinštalácií, je však dôležitá kvalita a ich bezpečnosť, na ktorú dávame v našej spoločnosti veľký dôraz.

V tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti, vlastníme oprávnenie pre montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V.

4 jednoduché kroky k Vašej modernej a bezpečnej elektroinštalácii:

Obhliadka

Obhliadka je prvým krokom k premene vízie zákazníka na skutočnosť.

Návrh

V spolupráci s projektantmi poskytujeme naším zákazníkom kompletnú starostlivosť od konzultácií,  návrhov riešení cez projekčnú prípravu a to všetko podľa požiadaviek zákazníka.

Rozpočet

Ku každej zákazke pripravíme rozpočet a optimalizujeme ho podľa potrieb a rozpočtu zákazníka.

Realizácia

Spracovanie celého projektu až po komplexnú dodávku zastrešenú projektovým manažmentom počas realizácie a následnú servisnú podporu nainštalovaných technológii.